تعرفه

عملکرد VoIP به چه شکل است؟

فرایند عملکرد این سیستم نوپا بدین گونه است که: تماس هایی که از طریق خطوط شهری و آنالوگ دریافت می شوند از طریق یک مبدل نرم افزاری و یا سخت افزاری بنام (گیت وی ) یا همان مبدل آنالوگ به دیجیتال، کلیه مکالمات صوتی آنالوگ تبدیل به بسته های صوتی دیجیتال می شود و به سوییچ یا روتر متصل و ارسال می شود، سیستم مرکز تلفن  VoIPبه صورت یک سرور قدرتمند، متصل به شبکه (سوییچ یا روتر) است و تمام تماس های تلفنی ورودی از درگاه را مدیریت کرده و به سمت داخلی های مورد نظر هدایت میکند. در همین حین تماس ها را ضبط کرده و گزارش کامل آن را در داشبورد مدیریت نرم افزار ذخیره تا امکان دسترسی به این گزارشات برای کاربران دارای مجوز دسترسی میسر گردد. مرکز تلفن دیجیتال  VoIPروی سرور ، کلاینت و یا دستگاه IP-PBX قابل راه اندازی است.
عملکردویپ به چه شکل است

تعرفه خدمات راه اندازی سیستم های VoIP


تعرفه بسته خدمتی شماره یک:نصب و پیکربندی/انجام تنظیمات نرم افزاری سیستم های VoIP

ردیفعنوان خدمتواحدمبلغ
1انجام تنطیمات مربوط به بسته شماره یک شامل موارد زیر:هر دستگاه20.000.000
1-1نصب و استقرار IP-PBX  سخت افزاری در شبکه و تنظیمات پایه (رنج داخلی ها،تاریخ و ساعت،امکانات اولیه)
1-2راه اندازی حداکثر شش داخلی درون بکه بر روی مرکز ی تلفن و گوشی های دیجیتال SIP Base  و تنظیمات کامل
1-3راه اندازی حداکثر چهار خط شهری
1-4تنظیمات امنیتی فایروال
1-5انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس های ورودی و خروجی گروه سه در حد عرف تعداد خطوط

تعرفه بسته خدمتی شماره دو: نصب و پیکربندی و انجام تنظیمات اولیه مربوط به IP-PBX نرم افزاری

ردیفعنوان خدمتواحدمبلغ
2انجام تنطیمات مربوط به بسته شماره دو شامل موارد زیر:نصب هر سیستم30.000.000
2-1نصب و پیکربندی مراکز تلفن نرم افزاری VoIP متن باز شامل(Elastix,Issable,CUCM) بر روی سرور جدید یا موجود
2-2نصب فیزیکی سرور/گت وی و تنظیمات پایه (نظیر رنج داخلی ها،تاریخ،ساعت و امکانات اولیه)
2-3راه اندازی حداکثر شش داخلی درون شبکه بر روی مرکز تلفن و گوشی های SIP Base  و تنظیمات کامل
2-4راه اندازی حداکثر چهار خط شهری
2-5تعیین تنظیمات امنیتی فایروال
2-6انجام کلیه تنظیمات مربوط به تماس ورودی و خروجی بسته سه در حد عرف تعداد خطوط
2-7راه اندازی و نصب فیزیکی سرور برای نصب سیستم عامل IP-PBX
2-8راه اندازی و نصب فیزیکی فایروال VoIP
2-9مجازی سازی سرورها مبتنی بر Vmware ESXI

تعرفه بسته خدمتی شماره سه: توسعه و،نصب و اجرای تنظیمات در بسته های یک و دو

ردیفعنوان خدمتواحدمبلغ
3داخلی درون شبکه (به ازاء ایجاد،راه اندازی و تنظیمات یکی داخلی درون شبکه اعم از SIP/IAX)هر داخلی500.000
4داخلی برون شبکه (به ازاء ایجاد،راه اندازی و تنظیمات یک داخلی رون شبکه اعم از SIP/IAX)هر داخلی700.000
5ترانک آنالوگ(به ازاء ایجاد،نصب سخت افزار و انجام تنظیمات حداکثر چهار خط آنالوگ FXO/FXS)هر چهار خط3.000.000
6تعریف و تنظیم گروه های کاری(مدیریت،مالی،اداری)هر گروه500.000
7مدیریت،انتقال و توزیع تماس های ورودی بین کاربرانهر گروه2.000.000
8تلفن گویا هوشمند (امکان ایجاد منو و زیر منو چند لایه)هر منو500.000
9تنظیمات سرویس SNTP (تاریخ و ساعت تحت شبکه)راه اندازی500.000
10مدیریت مجوزهای شماره گیری و تعریف مدل های مختلف شماره گیریهر گروه2.000.000
11موزیک انتظار و پیشوازهر موزیک500.000
12ترانک دیجیتال(به ازاء ایجاد،راه اندازی و انجام تنظیمات یک ترانک دیجیتال،اعم از SIP/E1/IAX)هر ترانک5.000.000
13چند زمانی(به ازاء ایجاد و تنظیم یک سیستم چند زمانی یا Time condition  و هدایت تماس به سمت آن)هر شیفت کاری2.000.000
14فکس(راه اندازی سیستم فکس روی IP-PBX  برای دریافت و ارسال آن و آموزش های مورد نیاز)یک سیستم3.000.000
15External Storage (تنظیم مرکز تلفن برای ذخیره فایل ها در حافظه تحت شبکه)یک سیستم1.500.000
16آموزش(به ازاء یک ساعت آموزش استفاده از مرکز تلفن و امکانات آن)هر ساعت2.500.000
17عیب یابی(به ازاء یک ساعت عیب یابی در محل کارفرما ) بدون محاسبه ایاب و ذهابهر ساعت3.000.000
18انجام تنظیمات مسیردهی تماس های ورودی و خروجی برای ارتباطات بین شعبهر شعبه3.500.000
19ایجاد داخلی برای تماس تصویری (درون شبکه یا برون شبکه)هر داخلی1.200.000
20سیستم انتظار در صف مکالماتکل سیستم2.500.000
21تلفن گویای هوشمند با قابلیت تفکیک تماس بر اساس کد ورودی تماس گیرنده IVR(منشی دیجیتال)هر منشی دیجیتال1.500.000
22ضبط تماس ها و مکالمات ورودی و خروجیکل سیستم2.500.000
23راه اندازی یستم نظر سنجیراه اندازیتوافقی
24تعریف مدیران و کاربران با دسترسی مختلفبر حسب نوع سیستمتوافقی
25انجام تنظیمات هدایت تماس در اتصال به مراکز قدیمی PBX  (سانترال)هر خط750.000
26پشتیبان گیریراه اندازیتوافقی
27گزارش گیریراه اندازیتوافقی
28ارائه مشاوره مهاجرت از سانترال به VoIPتوافقیتوافقی
29راه اندازی تلفن آنالوگ و فکس و POS  توسط دستگاه ATAهر پورت1.000.000
30راه اندازی و تنظیمات سرورهای مرتبط با نرم افزار های مرتبط به VoIP  به صورت جداگانههر سرورتوافقی
31تنظیمات و تغییرات در VLAN  به در خواست مشتریهر سوئیچتوافقی
error: محتوای محافظت شده !